Náš príbeh

V roku 2008 sa zakladatelia Jana Ružická a Michal Kišša rozhodli, že o zodpovednom a ekologickom podnikaní nebudú iba prednášať a poskytovať k nemu poradenstvo v rámci aktivít združenia Business Leaders Forum a Nadácie Pontis, ale budú sami takto podnikať. Založili projekt greenoffice.sk, ktorého poslaním je pomáhať ďalším firmám a organizáciám, aby ich kanceláriám nechýbal ekologický rozmer.

Naše poslanie napĺňame predajom ekologických produktov. Pri každom produkte uvádzame tzv. ekohodnotenie, ktoré informuje, či je produkt z recyklovaných materiálov, prírodných materiálov, fair-trade alebo iným spôsobom motivuje k ochrane životného prostredia. Okrem toho ponúkame ekologické poradenstvo a konzultácie.